Rechten en plichten

Alle door ons vervaardigde medische hulpmiddelen voldoen aan de eisen die door de Nederlandse wetgever zijn gesteld in het besluit Medische hulpmiddelen.

Wij werken volgens de door de branchevereniging O.N.T. opgestelde algemene voorwaarden. U kunt ze lezen in onze praktijk en op verzoek kunnen ze aan u worden toegestuurd.

De techniekprijzen zijn op de diverse praktijken en op onze eigen locatie te bekijken. De prijslijst bevat de kosten voor het vervaardigen van de diverse medische hulpmiddelen. De kosten voor de behandeling staan er niet bij. Omdat wij hulpmiddelen op maat maken is het daarnaast belangrijk dat u zich realiseert, dat dit richtprijzen zijn. Individuele wensen of situaties kunnen resulteren in een afwijking van de prijzen, maar dit zal in de begroting al worden gespecificeerd.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn we druk bezig met het vastleggen van de manier waarop we persoonsgegevens van onze patienten en clienten vastleggen, verwerken, inzichtelijk maken en beveiligen. Uiteraard gaan we al zo voorzichtig mogelijk om met alle gegevens die we vastleggen, maar binnenkort is dit ook te toetsen aan de hand van de eisen die de AVG aan ons stelt.