Voorwaarden

Algemene voorwaarden door de O.N.T.

Ik werk volgens de door de branchevereniging O.N.T. opgestelde algemene voorwaarden. U kunt ze hier downloaden.

Eisen aan medische hulpmiddelen

Alle door ons vervaardigde medische hulpmiddelen voldoen aan de eisen die door de Nederlandse wetgever zijn gesteld in het besluit Medische hulpmiddelen. We toetsen dit regelmatig aan de wetswijzigingen en verordeningen die de overheid ons oplegt.

Nazorg Als u pijn heeft van een onlangs aangemeten hulpmiddel of van een aanpassing daarvan, meld dat zo snel mogelijk. Ook als u niet meteen terecht kan, is het tijdig melden van belang voor de nazorg.

Na een te lange tijd kunnen we een pijnklacht of ongemak niet meer verklaren door een aanpassing of plaatsing en dan valt de hulp die we daarbij kunnen bieden niet meer automatisch onder nazorg, service of garantie.

AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de manier waarop we persoonsgegevens van mijn patiënten en cliënten vastleggen getoetst en waar nodig aangepast aan deze wetgeving. Met vragen of opmerkingen hierover naar aanleiding van een bezoek op één van de locaties kunt u ons hierop aanspreken.