Werkwijze

Hieronder volgt een behoorlijke lap tekst. U helpt ons enorm, door dit toch aandachtig te lezen. U weet dan wat u kunt verwachten en we zorgen zo samen dat iedereen zo veilig mogelijk door deze periode heen komt.

Voorselectie door u zelf

Als u angstig bent voor het maken van een afspraak of het komen naar een afspraak, dan is dat gezien de huidige situatie voor ons een geldige reden om een afspraak die u heeft af te zeggen.

Voordat u ons belt voor een afspraak, kunt u ons helpen met de selectie door zelf een eerste inschatting te maken op basis van onderstaande vragen.

Als u één van de volgende vragen met 'ja' moet beantwoorden valt u helaas in de groep die we nog niet kunnen behandelen.

 • Heeft u (of één van uw huisgenoten) nu COVID-19?
 • Bent u (of één van uw huisgenoten) genezen van COVID-19 korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u (of één van uw huisgenoten) één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (wij hanteren 37,5C en hoger)?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Voorselectie door ons

Deze vragen gaan vooral over de kans op het verspreiden van het virus. Wij gaan daarnaast ook vragen stellen over het risico dat u loopt als u besmet zou raken. (hoe klein de kans hopelijk ook is).

U hoort bij de groep met verhoogd risico bij infectie als u:

 • ouder bent dan 70 jaar;
 • verminderde weerstand heeft door een ziekte of aandoening;
 • onlangs in een transmissiegebied bent geweest;
 • u woonzaam bent in een tehuis of instelling waar zowel grote kans op verspreiding als een hoog risico bij besmetting gecombineerd aanwezig zijn.

Als uit onze uitgebreide vragenlijst blijkt dat u tot deze groep behoort, geldt helaas hetzelfde voor u. Behandeling zal alleen mogelijk zijn in een CAM* in het geval van spoedsituaties en noodzakelijke hulp.

Als u niet bij deze groepen hoort, is het belangrijk dat u zich ook gezond voelt en dat u gerust bent op een behandeling. Geef ook veranderingen in uw situatie door als u eenmaal een afspraak hebt!

Als u een afspraak heeft

Wij hebben geen wachtruimte en willen niet dat patiënten elkaar kruisen bij aankomst en vertrek. Daarom vragen we het volgende van u:

 • Kom niet te vroeg! Het liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • Kom niet te laat! We kunnen maar een zeer beperkte uitloop hebben. **
 • Kom alleen! (alleen indien strikt noodzakelijk mag er 1 begeleider mee)
 • Volg de aanwijzingen van de behandelaar op.
 • Raak zo weinig mogelijk in onze praktijk aan. (Deuren, tafels, handgrepen etc.)
 • Verlaat de praktijk zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling.

Er staat in de ontvagstruimte een zuil met desinfectiemiddel zodat u de handen kunt ontsmetten voor u binnenkomt. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

Wij kunnen vragen of we uw temperatuur mogen meten (oorthermometer). Bij een temperatuur van 37,5 of hoger stopt de behandeling en vragen we u om een nieuwe afspraak te maken als u de vragenlijst weer helemaal met 'nee' kunt beantwoorden.

We zullen u voor uw afspraak een e-mail sturen met een meer uitgebreide lijst van alle voorzorgsmaatregelen. De site is zo beknopt/leesbaar mogelijk gehouden en is daarom niet volledig.

Tot slot

Wij beschouwen elke annullering in verband met COVID-19 als overmacht en zullen u daarvoor geen kosten in rekening brengen!

Wij behouden ons het recht voor om een behandeling te annulleren of te staken.