Verzekeraar

Petra Bus Tandprothetisch Maatwerk heeft geen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Dit is een bewuste keuze:

  • Kwaliteitsbewaking is een zaak voor de branchevereniging O.N.T. en de NZA;
  • Prijzen worden vastgesteld door de NZA;
Deze afspraken en regels liggen al vast, dus de rol van een verzekeraar is daarin voor ons beperkt.

Voor u speelt de verzekeraar een veel belangrijkere rol dan voor ons. Lees meer over zorgverzekeringen op de pagina van het Nibud over zorgverzekeringen

Helaas hanteren sommige verzekeraars een strafkorting bij ongecontracteerde zorgverleners: Als de hoogte van uw eigen bijdrage belangrijk is om te weten, neem contact op met uw verzekeraar (u kunt van ons een offerte krijgen) om te vragen naar:

  • strafkorting voor ongecontracteerde zorg;
  • de vergoeding, de eigen bijdrage en het eigen risico;

Over uw declaratie

Als er problemen of vragen zijn bij het indienen of vergoed krijgen van uw declaratie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.