Verzekeraar

Petra Bus Tandprothetisch Maatwerk heeft geen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Dit is een bewuste keuze:

  • Kwaliteitsbewaking is een zaak voor de branchevereniging O.N.T. en de NZA;
  • Prijzen worden vastgesteld door de NZA;
Deze afspraken en regels liggen al vast, dus de rol van een verzekeraar is daarin voor ons beperkt.

Voor u speelt de verzekeraar een veel belangrijkere rol dan voor ons. Lees meer over zorgverzekeringen op de pagina van het Nibud over zorgverzekeringen

Als u een zogenoemde "natura-polis" of een gedeeltelijke naturapolis heeft afgesloten bij uw verzekeraar is de kans aanwezig dat zij uw declaratie niet of slechts beperkt vergoeden. Dit vinden wij een verarming van de zorg, maar wij mogen u niet adviseren. Wij bieden u een begroting aan, zodat u zelf kunt nagaan (bij uw verzekeraar) wat u met hen hebt afgesproken over vergoedingen voor niet gecontracteerde zorg!

Als de hoogte de vergoeding belangrijk is om te weten, neem contact op met uw verzekeraar om te vragen naar:

  • strafkorting of beperkte vergoeding voor ongecontracteerde zorg;
  • de vergoeding, de eigen bijdrage en het eigen risico;

Over uw declaratie

Als er problemen of vragen zijn bij het indienen of vergoed krijgen van uw declaratie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen om e.e.a. aan u of uw verzekeraar te laten verduidelijken wat er op de nota staat.