Voorwaarden

Eisen aan de zorg

_Om aan alle wetgeving te blijven voldoen die er aan mijn vak verbonden zijn, ben ik overgestapt van de ONT naar ZZP-er in de zorg.

_Hierdoor blijft gewaarborgd dat ik voldoe aan (onder meer):

  • _privacy wetgeving;
  • _regels over dossiervorming;
  • _het beschikbaar maken van een regeling voor klachtenafhandeling.

_Wat hierover voor u van belang is zal in de komende tijd hier beschikbaar komen. We zijn druk bezig met de overgang daarvan.

Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

De tandprothetische praktijk Petra Bus Tandprothetisch Maatwerk te Almere, gevestigd aan James Stewartstraat 53, verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van een hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten;

  • te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van Bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.

Excuses voor het taalgebruik, maar dat eist de overheid van ons.

In gewoon Nederlands: Alle door ons vervaardigde medische hulpmiddelen voldoen aan de eisen die door de Nederlandse wetgever zijn gesteld in het besluit Medische hulpmiddelen en in de MDR. We toetsen dit regelmatig aan de wetswijzigingen en verordeningen die de overheid ons oplegt.

Nazorg

Als u pijn heeft van een onlangs aangemeten hulpmiddel of van een aanpassing daarvan, meld dat zo snel mogelijk. Ook als u niet meteen terecht kan, is het tijdig melden van belang voor de nazorg.

Na een te lange tijd kunnen we een pijnklacht of ongemak niet meer verklaren door een aanpassing of plaatsing en dan valt de hulp die we daarbij kunnen bieden niet meer automatisch onder nazorg, service of garantie.

AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de manier waarop we persoonsgegevens van mijn patiënten en cliënten vastleggen getoetst en waar nodig aangepast aan deze wetgeving. Met vragen of opmerkingen hierover naar aanleiding van een bezoek op één van de locaties kunt u ons hierop aanspreken.

Geen contracten

Wij hebben geen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Als u een natura- of een budgetpolis heeft, kan dat gevolgen hebben voor de vergoedingen. We kunnen u ongeveer uitleggen wat u kunt verwachten, maar precieze antwoorden hangen af van uw polis met de afspraken met uw verzekeraar. Met een begroting kun u daar navragen wat de vergoedingen zullen zijn. Zie ook de pagina Kosten-Verzekeraar