Verzekeraar

Petra Bus Tandprothetisch Maatwerk heeft geen contracten met verzekeringsmaatschappijen. Dit is een bewuste keuze:

  • Kwaliteitsbewaking is een zaak voor de branchevereniging O.N.T. en de NZA;
  • De maximale prijzen worden vastgesteld door de NZA;
Deze afspraken en regels liggen al vast, dus de rol van een verzekeraar is daarin (als het goed is) beperkt.

Voor u speelt de verzekeraar een veel belangrijkere rol dan voor ons, omdat u diegene bent die een contract met ze afsluit! Lees meer over zorgverzekeringen op de pagina van het Nibud over zorgverzekeringen

Een voorbeeld: Als u een zogenoemde natura-polis, een budgetpolis of een gedeeltelijke natura-polis heeft afgesloten bij uw verzekeraar is de kans aanwezig dat zij uw declaratie niet of slechts beperkt vergoeden.

Dit vinden wij een verarming van de zorg, maar wij mogen u niet adviseren.

Wij bieden u daarom een begroting aan, zodat u zelf kunt nagaan (bij uw verzekeraar) wat u met hen hebt afgesproken over vergoedingen voor niet gecontracteerde zorg!

Branchevereniging O.N.T. heeft een web-pagina gemaakt waar u kunt nagaan wat er bij de diverse maatschappijen is opgenomen in het inkoopbeleid voor tandprothetische zorg. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze indien u zou willen overstappen.

Als de hoogte van de vergoeding belangrijk is om te weten, pakt u de begroting er bij en neemt u contact op met uw verzekeraar om te vragen:

  • Wat krijg ik vergoed als dit de nota zou zijn die ik wil declareren?
En eventueel:
  • is er strafkorting of beperkte vergoeding voor ongecontracteerde zorg;
  • wat is de vergoeding, na verrekenen van de eigen bijdrage en het eigen risico;

Over uw declaratie

Als er problemen of vragen zijn bij het indienen of vergoed krijgen van uw declaratie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. In enkele gevallen kunnen we eventueel een korte uitleg of een belletje aan uw verzekeraar wagen om het probleem te vinden.