Tandprotheticus

Tandprotheticus, Tandtechnicus, Klinisch Prothesetechnicus?

De tandtechnicus is vaak wel bekend en ook weet u vaak wel ongeveer wat een tandtechnicus doet. Maar wist u dat een tandtechnicus zich niet als zelfstandig behandelaar mag voordoen?

Daarvoor moet (in het geval van uitneembare gebitsprothese) minstens een opleiding tot Klinisch prothesetechnicus zijn gevolgd. En zelfs dan mag er alleen behandeld worden onder toezicht (en verantwoording) van een tandarts of tandprotheticus.

Tandprothetici oefenen een wettelijk erkend beroep uit, en het gebruik van de titel "Tandprotheticus" wordt beschermd door de BIG-wetgeving. Er is geen wettelijke registratie van de individuele beoefenaars en daarom staan zij geregistreerd bij de branche vereniging O.N.T.. Tandprothetici hebben hun opleiding bij de Opleiding Tandprothetiek succesvol afgerond en voordien hebben zij de opleiding aan de Dutch HealthTec Academy (voorheen het I.V.T.) doorlopen.

Tandprothetici mogen u zelfstandig behandelen* en hebben de kennis om u door te verwijzen naar een tandarts of kaakchirurg wanneer hun expertise nodig is. Daarmee zijn zij specialisten op het gebied van gebitsprotheses.

Let op dat u weet wie er bij u in de mond werkt en wat zijn/haar kwalificaties zijn!

Via de link in de tekst vindt u meer informatie over het vakgebied, het branchevereniging en de opleidingen.