Tandprotheticus

Tandprotheticus, Tandtechnicus, Klinisch Prothesetechnicus?

De tandtechnicus is vaak wel bekend en ook weet u vaak wel ongeveer wat een tandtechnicus doet. Maar wist u dat een tandtechnicus zich niet als zelfstandig behandelaar mag voordoen?

Daarvoor moet (in het geval van uitneembare gebitsprothese) minstens een opleiding tot Klinisch prothesetechnicus zijn gevolgd. En zelfs dan mag er alleen behandeld worden onder toezicht (en verantwoording) van een tandarts of tandprotheticus.

Tandprothetici oefenen een wettelijk erkend beroep uit, en het gebruik van de titel "Tandprotheticus" wordt beschermd door de BIG-wetgeving. Omdat de tandprotheticus niet zelf (op naam) in dat register staat, staan zij geregistreerd bij de branche vereniging O.N.T.. ((tand)artsen hebben wel een BIG-nummer op naam)

Tandprothetici hebben hun opleiding bij de Opleiding Tandprothetiek succesvol afgerond.

Idealiter hebben zij daaraan voorafgaand de opleiding Tandtechniek aan de Dutch HealthTec Academy (voorheen het I.V.T.) doorlopen, maar sinds de recente verandering van de opleiding Tandprotheticus is dat niet meer het geval.

Tandprothetici mogen u zelfstandig behandelen* en hebben de kennis om u door te verwijzen naar een tandarts of kaakchirurg wanneer hun expertise nodig is. Daarmee kennen zij hun grenzen en zijn specialisten op het gebied van gebitsprotheses.

Let op dat u weet wie er bij u in de mond werkt en wat zijn/haar kwalificaties zijn!

Via de link in de tekst vindt u meer informatie over het vakgebied, de branchevereniging en de opleidingen.